Miljöpolicy

SPEKUMA Kullager AB är ett företag som importerar, lagerhåller, säljer och distribuerar kullager, kulor, nållager,
slipspindlar och andra industriförnödenheter.

Vår målsättning är att ständigt förbättra vår miljöprestanda samt minska och förebygga miljöföroreningar till luft och vatten.

Vi skall uppfylla de lagar och krav som ställs på oss och vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan och sträva mot en hållbar utveckling.

För att uppnå detta har vi följande mål:

• Vi ska öka personalens förståelse för vårt miljötänkande.

• Arbeta med kontroll och utvärdering av våra kvalitetsmål för att därmed uppnå en miljömässigt hållbar verksamhet.

• Försöka minska transporter, dvs i praktiken minska transportkilometer

• Sampacka leveranser och ha avtal om veckoleveranser med kunder.

• Ha avtal med miljöcertifierade transportbolag.

• Inte ha körningar med för många transportbolag.

• Arbeta med leverantörer som är ISO-14001-certifierade.

• Återanvända packmaterial och emballage samt återvinna så mycket som möjligt.

• Vi har intyg gällande REACH/RoHS

• Vi uppfyller kraven gällande Förpackningar och Förpackningsavfall enligt direktiv 94/62/EG

 

 

Självklart kör vi hybridbil

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår